Extras

  Video thumbnail: Downton Abbey Downton Abbey 5: Episode 6 Recap

  Downton Abbey

  Downton Abbey 5: Episode 6 Recap

  The cast on Episode 6 of Downton Abbey, Season 5.

  Downton Abbey 5: Episode 6 Recap

  Video thumbnail: Downton Abbey Scene

  Downton Abbey

  Scene

  See a scene from Season 5, Episode 6.

  Scene

  Video thumbnail: Downton Abbey Preview

  Downton Abbey

  Preview

  See a preview of Episode 6, airing Feb. 8, at 9pm ET.

  Preview